Thiếu lương tâm nhà giáo, giải pháp kỹ thuật nào cũng sẽ bị bẻ khóa

Thiếu lương tâm nhà giáo, giải pháp kỹ thuật nào cũng sẽ bị bẻ khóa

Những giải pháp thời 4.0 ngăn ngừa gian lận thi cử như công nghệ Blockchain, kỳ thi không giấy, dọc phách điện tử hay “cơ học” như chấm tập trung, có hiện diện của các trường Đại học... đã cùng được các chuyên gia giáo dục mổ xẻ.

 
 
Giá vàng