BTV Hữu Bằng nói về chuyện thu nhập ở VTV

'Nhiều người quan tâm và cho rằng, thu nhập của BTV, MC ở Đài truyền hình là cao lắm. Nhưng thú thật, mức lương của tôi còn thấp hơn của Ngọc Trinh', BTV quen thuộc của bản tin thời sự 19h chia sẻ.

 
 
 
 
 
 
 
Ngoại tệ
Giá vàng